Înapoi în timp

    Cele mai vechi mărturii arheologice atestă prezenţa omului în aceste locuri încă din paleoliticul superior şi neolitic. Comunitatea tracică din epoca bronzului (atestată la Sighet, Călineşti sau Săpânţa) a dezvoltat strălucita cultură Suciu de Sus şi a creat o veritabilă civilizaţie a lemnului.
    Romanii nu au cucerit această regiune, astfel că Maramureşul a rămas în sec. 2 şi 3 p. Chr. în afara Daciei Felix, deşi a păstrat intense legături economice şi spirituale cu acestea, după cum o dovedesc descoperirile arheologice de la Călineşti, Ieud sau Giuleşti.
    Primele atestari documentare despre Maramureş datează din anii 1199 şi 1231, când, în diplomele maghiare de danie, ţinutul este amintit fie ca Maramurus, Maramorisio, ca în 1299 sa apară "terra Maramorus" - "Ţara Maramureşului".
    Voievodatul Maramureşului şi cnezatele de pe Iza (Cuhea, Dragomireşti, Moisei) şi de pe Mara au rămas independente până în sec. 14, în faţa năvălirilor tătare şi incercărilor de catolicizare de către regalitatea maghiară.
    Remarcat pentru vitejie în bătăliile contra tătarilor, lui Dragoş Vodă i s-a încredinţat de către Ludovic I de Anjou conducerea teritoriului eliberat din Moldova, organizat într-o "marcă militara" (1352 - 1353), considerată ca "primul descălecat" al Moldovei.
    Bogdan din Cuhea, cel mai stralucit voievod al Maramureşului, "infidelul notoriu" al regalităţii maghiare, păzitor mai bine de cinci ani a drepturilor românilor la glie, credinţă, limbă şi port, a trecut munţii detronându-i pe urmaşii lui Dragoş, vasali ai regalităţii, întemeind statul feudal independent Moldova, în anul 1359. După moartea sa, în 1365, Bogdan a lăsat moştenire o Moldovă independentă şi o dinastie - a Muşatinilor.
    Românii din Maramureş au participat la răscoala antihabsburgică iniţiată de Francisc Rakoczi II (1703 - 1711), pentru cucerirea oraşului Baia Mare remarcându-se faimosul haiduc şi oştean Grigore Pintea, ucis în 12 august 1703 în bătălia de la poalele cetăţii.
    Printre iniţiatorii mişcării memorandiste din 1892 şi a mobilizării românilor la realizarea Marei Uniri s-au aflat George Pop de Băseşti (1835 - 1919), fost preşedinte al Partidului Naţional Român şi al Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, iar părintele greco-catolic dr. Vasile Lucaciu (1852 - 1922) supranumit "Leul de la Siseşti" pentru dârzenia sa în susţinerea drepturilor românilor de a se uni cu ţara.
    Şi în perioadele de după 1918, în timpul perioadei hortyste de după 1940, în anii de război şi de reconstrucţie postbelică, de comunizare forţată şi dictatura ceauşistă, de tranziţie acum la o societate democratică, oamenii acestor locuri nu s-au lăsat biruiţi de greutăţi şi dificultăţi, asigurând conţinuitatea creaţiei istorice.

Geografie

   Depresiunea Maramureş şi zona montană înconjurătoare (Ţara Maramureşului) se suprapune peste jumatătea nordică a actualului judeţ Maramureş.
    Această regiune are o suprafaţă de aprox. 3400 kmp constituind jumătatea de nord a judeţului Maramureş. Cei aproape 225,000 locuitori ai zonei sunt grupaţi în 5 oraşe (Sighetu Marmaţiei, Vişeu de Sus, Borşa, Dragomireşti şi Săliştea de Sus) şi 56 sate, grupate în 30 de comune. Cel mai mare centru urban este Municipiul Sighetu Marmaţiei (44 441 locuitori), situat la confluenţa râurilor Iza şi Tisa, centru polarizator al regiunii şi capitala simbolică a Ţării Maramureşului. Proporţia de populaţie rurală este de cca. 50% din totalul acestei zone. Satele au diferite mărimi, de la câteva sute de locuitori până la maximum 13.000 locuitori.
    La nivelul judeţului Maramureş de astăzi, populaţia este alcatuită din români (81%), maghiari (10,5 %), ucraineni (6,8 %), rromi (1,3 %), germani (0,6 %) ş.a.
Depresiunea Maramureş şi zona montană înconjurătoare este un spaţiu unitar, bine individualizat în peisajul natural şi uman Carpatic, situată în extremitatea nord vestică a României, la graniţa cu Ucraina, în apropierea paralelei 47'55" latitudine nordică şi a meridianului 23'55" longitudine estică, deci foarte aproape de centrul geografic al Europei.
    Depresiunea este mărginită de Munţii Maramureşului, Rodnei, Ţibleş, Gutâi, Igniş fiind ca suprafaţă cea mai mare depresiune montană din România (75 km lungime şi 20 km lăţime). Pe crestele munţilor din jur iarna durează până în luna mai. Caracteristice acestei zone (ca de altfel întregului lanţ al Carpaţilor Orientali) sunt resursele hidrominerale (peste 100 de izvoare), de borcut, în special lângă Baia Borşa, Vişeul de Sus, Sapânţa, Băiuţ şi Poiana Botizii.
    Zona este deosebit de bogată în elemente etnografice şi folclorice. Numeroase obiceiuri şi meşteşuguri tradiţionale s-au păstrat vii până în ziua de astăzi, ceea ce dă Maramureşului titulatura de Muzeu Viu al unei civilizaţii Carpatice unice. Arta populară este conservată într-o formă specifică acestei zone: case şi porţi din lemn, unelte, ceramică, biserici de lemn, obiceiuri populare. Sunt inventariate peste 200 de monumente de arhitectură populară, în special în zonele Moisei, Botiza şi Săpânţa. Extrem de originale sunt satele situate pe văile Izei, Marei, Vişeului şi Tisei care formează un adevarat muzeu în aer liber. Unic în lume este Cimitirul Vesel din satul Săpânţa.
    La nivel de judeţ, se găsesc 8 muzee, 67 de locuri şi monumente istorice, 363 monumente de arhitectură şi 13 zone istorice situate în oraşe şi sate.

Locase de cult

    În Ţara Maramureşului există peste 50 de biserici din lemn, care dau specificul zonei. Chiar dacă biserici din lemn există şi în Munţii Apuseni sau alte părţi ale Transilvaniei şi Carpaţilor, cele din Maramureş sunt d.p.d.v. turistic probabil cele mai importante. Între acestea, 8 (de pe întreg judeţului Maramureş) au fost include în lista monumentelor din patrimoniul UNESCO.
  • Cea mai veche este Biserica Bâlcului din Ieud (Biserica din Deal), construită în anul 1364.
  • Cea mai înaltă este biserica Mănăstirii Săpânţa –Peri, care se pare că este cea mai înaltă din lume (75 m).
    Cele mai multe asemenea biserici au fost construite în secolele XVII-XVIII, pe locurile altor construcţii mult mai vechi. De-a lungul timpului unele dintre acestea au fost distruse de războaie, dar reconstruite. Atât de mult a fost folosită tehnica cioplitului în lemn, încât aceasta a ajuns în Ţara Maramureşului la nivel de artă. În unele sate există câte două biserici din lemn, una amplasată în vale, numită "Josani" şi alta într-un loc mai inalt, pe un deal, numită  "Susani". În podurile unora s-au păstrat obiecte sau documente foarte vechi, între care se remarcă Codicele de la Ieud, găsit la Biserica din Deal Ieud, considerat ca cel mai vechi text în limba română. Fiecare biserică are legenda proprie, foarte bine ştiută de populaţia satului şi un trecut plin de evenimente istorice. Pentru construirea lor, s-a folosit lemn de stejar şi răşinoase din pădurile Ţării Marmureşului. O biserică tradiţională maramureşeană are următoarele încăperi: pridvorul sau şatra, pronaosul rezervat femeilor, naosul rezervat bărbaţilor şi altarul. Multe biserici din lemn păstrează picturi vechi, icoane pictate pe lemn şi sticlă, cărţi foarte vechi.